Skip to content
Home » Al-Ghuroba PDF DOWNLOAD

Al-Ghuroba PDF DOWNLOAD

AL-GHUROBA MANHAJ MEREKA YANG TERASING
? Judul Buku Al Ghuroba
? Pengarang Bukual-Akh Abu Isrofiel Hafidhohulloh
?️ Jumlah Halaman128
?️ Jumlah Pengunjung

Loading

? BahasaIndonesia
? Download bukuTautan Direct Download PDF
? Dapatkan buku nyataKlik untuk buku nyata dari Amazon

Al-Ghuroba Manhaj Mereka Yang Terasing Kumpulan Fiqih dan Analisa Jihad oleh al-Akh Abu Isrofiel Hafidhohulloh

AL-GHUROBA MANHAJ MEREKA YANG TERASING

Allah berfirman; “Al Qur’an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.”(Q.S Al-Jatsiyah :20) Dan firman-Nya; “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Q.S Al-Ahzab : 21) Dan firman-Nya; “Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: “Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu (siksaan) Allah”. (Ibrahim berkata): “Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali,” (Q.S Al-Mumhatanah : 4)

Sesungguhnya umat islam di Indonesia saat ini terpecah menjadi jam‘ah-jam‘ah dan partai-partai, masing-masing mempunyai metode tersendiri dalam memperbaiki umat ini. Masing-masing dari mereka mengusung ulama-ulama yang sejalan dengan pemikiran mereka. Namun sayangnya, ada segelintir orang diantara mereka yang menabur perpecahan dengan cara menanamkan sikap fanatisme dan kebencian. Yang diajarkan bukanlah untuk mencintai kebenaran, melainkan membenci ulama yang dinilai bersebrangan dengan pemikiran mereka, yang diajarkan bukanlah untuk mencintai kebenaran, melainkan membenci jam‘ah-jam‘ah atau partai-partai diluar jam‘ah mereka. Bahkan ada yang dengan lantangnya meneriakkan bahwa yang tak sependapat dengan mereka telah menyimpangi ahlus sunnah wal jam‘ah.

Sesungguhnya Syaikh Muhammad Nashirudin Al Albani, Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani,Syaikh Hasan Al-Banna,dan ulama-ulama yang menjadi rujukan kita semua adalah para ulama diantara ulama-ulama terbaik yang dimiliki umat islam. Tak seorangpun mengingkari keutamaan mereka selain orang yang mendustakan atau arogan. Mereka telah mengabdikan dirinya untuk mendalami hadits Rasulullah dan bekerja keras untuk menyebarkan sunah, memberantas bid‘ah serta menyebarkan ilmu salaf di tengah umat. Saya berdoa semoga Allah membalas semua jasa mereka dengan sebaik-baik balasan.

Namun Allah enggan untuk menjadikan seorang manusia selain para rasul-Nya sebagai seorang yang maksum (bebas dari kesalahan). Mereka para ulama-ulama itu adalah manusia juga, mereka kadang benar dan kadang salah. Orang yang mengikuti tulisan-tulisan mereka tentu akan menemukan ada juga kesalahan atau ketergelinciran di dalamnya.

Untuk membaca lebih lanjut tentang Al Ghuroba buku klik butang download untuk mendapatkannya secara percuma

Laporkan tautan rosak
Sokong laman web ini

Klik disini untuk laman web yang sama sekali berbeza*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *