Skip to content
Home » ANA ÇİZGİLERİYLE İSLÂM FIKHI pdf indirin

ANA ÇİZGİLERİYLE İSLÂM FIKHI pdf indirin

ANA ÇİZGİLERİYLE İSLÂM FIKHI
📘 Kitap başlığı: Ana Cizgileriyle Islam Fikhi
👤 Yazar:Halis Atilla
🖨️ Kitap Sayısı:1070
🌐 Dil:Türkçe
👁️ Görünümleri:

 274 total views,  2 views today

📥 PDF Doğrudanİndirme için tıklayın
🛒 Satın alKağıt Kapak için

ANA ÇİZGİLERİYLE İSLÂM FIKHI cilt 1 -2 ”Gayetü’l İhtisar” Tercümesi Arapça Metinli Kelime Ve Toplu Manalı Delilleriyle Sorulu Ve Cevaplı Kadı Ebû Şuca’ Ahmed B. Hüseyin. B. Ahmed El Asfehani. Eş- Şafii. Doğumu: H.433. M.1041. Vefatı: H.593. M.1196.

 Tercüme Eden: Halis Atilla. Doğumu: H.1379. M. 1959.

ANA ÇİZGİLERİYLE İSLÂM FIKHI

(921) Alış eriş Ve Onun Dışındaki Muamelelerin Delilleri

Kur’an ve sünnette deliller:

2/275. Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların «Alım-satım tıpkı faiz gibidir» demeleri yüzündendir. Halbuki Allah, alım-satımı helâl, faizi haram kılmıştır.

Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah’a kalmıştır.

Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar. 2/276. Allah faizi tüketir (Faiz karışan malın bereketini giderir), sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez.400 4/29.

Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı, bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir. 401 9/111.

Allah müminlerden, mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler.

 (Bu), Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da Allah üzerine hak bir vaaddir. Allah’tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır! O halde O’nunla yapmış olduğunuz bu alış verişinizden dolayı sevinin. İşte bu, (gerçekten) büyük kazançtır.402 12/20. (Kafile Mısır’a vardığında) onu değersiz bir pahaya, sayılı birkaç dirheme sattılar. Onlar zaten ona değer vermemişlerdi.403 24/37.

Onlar, ne ticaret ne de alış-verişin kendilerini Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.404 2/282. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız vakit onu yazın.

Bir kâtip onu aranızda adaletle yazsın. Hiçbir kâtip Allah’ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın; (her şeyi olduğu gibi) yazsın.

Üzerinde hak olan kimse (borçlu) da yazdırsın, Rabbinden korksun ve borcunu asla eksik yazdırmasın. Şayet borçlu sefih veya aklı zayıf veya kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise, velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki de şahit bulundurun.

Eğer iki erkek bulunamazsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile -biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için- iki kadın (olsun). Çağırıldıkları vakit şahitler gelmemezlik etmesin.

Büyük veya küçük, vâdesine kadar hiçbir şeyi yazmaktan sakın üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah nezdinde daha adaletli, şehadet için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha uygundur.

Ancak aranızda yapıp bitirdiğiniz peşin bir ticaret olursa, bu durum farklıdır.

Bu durumda onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. (Genellikle) alış-veriş yaptığınızda şahit tutun. Ne yazan, ne de şahit zarara uğratılsın.

Ana Cizgileriyle Islam Fikhi” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *