Skip to content
Home » ENSA

ENSA

AYA EZIKWAATA KU – ENSA, OBUNTUBULAMU BW’OMWOYO N’OKUBUULIRIRA

ENSA

ENSA, OBUNTUBULAMU BW’OMWOYO N’OKUBUULIRIRA nga Kuran bwebırambika

(2) Ente (48) (224) (237) (263) (264)

(3) Abantu ba Imran (104)(110)(114)(119)(120) ( (134) (135) (159) (200)

(4) Abakyala (5)(17) (18) (32) (49) (85)(107)(108- ( (111) (140) (148-149)

(5) Ekijjulo (28) (29) (39) (54) (79) (87)

(6) Ensolo ezirundibwa (17) (18) (54) (165)

(7) Obutunumba (31)(157)(165) (199) (204) (205)

(8) Eminyago (2) (46) (58) (61)

(9) Okwenenya (4)(6)(51)(67)(71)(102)(104)(112)

( (118) (126

(10) Yunus (41) (44) (49) (107)

(11) Hudu (3) (9) (52) (61) (90) (112) (115)

(13) Eraddu (20) (22)

(15) Hijiri (56) (85) (88) (94)

(16) Enjuki (42) (91) (95) (98) (114) (119) (125) (127)

(17) Olugendo lw’ekiro (25) (26) (27) (29) (30) (32) ( (36) (37) (53)(84)

(20) Twaha (32) (44) (82) (130) (131)

(21) Bannabbi (49)

(22) Okulamaga (24) (41) (77)

(23) Abakkiriza (8) (96)

(24) Obutangaavu(19) (22) (23) (31) (33) (59) (60-63)

(25) Enjawuzi (63) (67)

(26) Abatontomi (88) (89) (165) (166) (183) (184) ( (217)

(28) Ebyafaayo (54) (55) (76) (77) (83)

(29) Nabbubi (46)

(31) Luquman (17) (18) (19) (22)

(33) Enkambi z’abatabaazi (3) (21) (32) (33) (35) (36) ( (39) (53) (57-58) (70)

(34) Saba (47)

(36) Yasin (76)

(38) Swad (17)

(39) Ebibiina (18) (22) (54)

(40) Omusonyiyi

(41) Amateekulule (33) (34) (35) (46)

(42) Okwebuuza (25) (36) (37-40) (43)

(43) Amatiribona (36) (89)

(46) Ebisenge (2-5) (11-13)

(50) Qaf (16) (18) (39)

(51) Enkuŋŋunsi (10)

(53) Emmunyenye (3) (29) (32)

(54) Omwezi (6)

(55) Omusaasizi (60)

(57) Ekyuma (21-23)

(58) Omuyombi (7-11) (12)

(59) Okuwaŋŋanguka (9) (10) (19)

(60) Abaagezesebwa (13)

(64) Obuggya (11) (14)

(66) Omuziro (6) (8)

(67) Obwakabaka (22)

(68) Ekkalaamu (10-4)

(73) Lwezingira (2-4) (10) (20)

(74) Lwebuutikira (4-7) (38)

(81) Omuzingo (29)

(90) Ekibuga Palan (7)

(93) Akasana Akabereberye (9-11)

(99) Musisi (7-8)

(100) Entebensi (8)

(107) Ebikozesebwa (4-7)

(110) Obuyambi (3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *