Skip to content
Home » Peygamber Efendimizin Hayatı pdf

Peygamber Efendimizin Hayatı pdf

Peygamberimizin-Hayatı-Salih-Suruç.pdf - 3.71 - 1912
book-icon-openmaktabaKitap başlığı: Peygamber Efendimizin Hayatı
author-icon-openmaktabaYazar: Salih Suruç
number-of-pages-icon-openmaktabaSayfa Sayısı: 1912
book-size-in-mbs-openmaktabaPDF Ağırlığı: 3.71 Mb(s)
number-of-page-views-icon-openmaktabaGörünümleri:

Loading

used-language-icon-openmaktabaDil: Türkçe
reading-the book-icon-openmaktabaÇevrimiçi Okuyun: Kitabı Çevrimiçi Okuyun
downloading-the book-icon-openmaktabaPDF Doğrudan: İndirme için tıklayın

Peygamber Efendimizin Hayatı

 • Mekke Devri 2. Medine Devri________________
 • Efendimizin Dünyaya Gelişine Kadar Olan Hadiseler
  • Efendimizin Pak Nesebleri
  • Efendimizin Meşhur Dedeleri
  • Abdullah
  • Fil Vakası
 • Efendimizin Dünyaya Gelişi ve Çocukluğu • Efendimizin Dünyaya Teşrifi
  • Efendimizin Sütanneye Verilmesi • Efendimiz Sadoğulları Yurdunda
  • Efendimizin Annesine Getirilmesi ve Annesinin Vefatı
  • Efendimiz Dedesi Abdulmuttalib’in Yanında 3. Efendimizin 12 Yaşından 38 Yaşına Kadar Olan Hayatı
  • Amcasıyla Şam’a Gidişi
  • Haticeyle Evlenmesi
  • Zeyd Bin Harise’yi Azad Etmesi ve Hz. Ali’yi Yanina Alması
  • Kabe’nin Yeniden İmari
 • Risaletinden Önce İnsanlığın ve Dünyanın Durumu
  • İnsanlığın ve Dünyanın Durumu
  • Arabistan’nın Durumu
  • Kuss B.Saide Efendimizi Haber Veriyor • Efendimize Peygamberlik Vazifesinin
 • Verilmesi
 • İlk Müslümanlar ve Maruz Kaldıkları İşkenceler
  • Hatice, Hz. Ebubekir ve Hz. Ali’nin Müslüman Oluşu
  • Gizli Davetin Hız Kazanması ve Hz.Bilal’a Yapılan İşkenceler
  • Osman, Talha B.Ubeydullah, Halid B.Sad İslam’a Girmeleri
  • Sad B.Ebi Vakkas, Ebu Zerr-i Gifari, Habbab B. Eret’in İslam’a Girmeleri
 • Aleni Davet
  • Efendimizin Peygamberliğini Açıklaması • Efendimize Hakaret ve Eziyetler
  • Müşriklerin Ebu Talib’e Şikayetleri ve Yeni İstekleri
  • Hamza ve Hz. Ömer’in İslam’a Girmeleri • Habeşistan’a Hicret
  • Şakkı Kamer Mucizesi
  • Boykot
  • Hüzün Yılı
  • Aişe İle Nişanlanması ve Hz. Sevdeyle Evlenmesi
  • Taif’e Gidişleri Ve Mekke’ye Geri Dönüşleri • İsra ve Miraç Mucizesi
  • Medineli İlk Müslümanlar ve Akabe Biatları
  • Medine’ye Hicret’in Başlaması Ve Hz. Ömer’in Hicreti
 • Efendimizin Medine’ye Hicreti • Efendimizin Hicreti
  • Efendimizin Medine’ye Gelişi
  • Mekke Devrinin Hülasası
 • Efendimizin Pak Nesebleri

Cenâbı Hakk, insanlığın babası Hz. Adem’i yaratmıştı. Başını kaldırıp bakan Âdem (a.s.), Arşı Âlâ’da muazzam bir nurla bir isim yazılı gördü: “Ahmed.”

Merak edip sordu: “Yâ RabbiL Bu nur nedir?”

Allah Teâlâ buyurdu: “Bu, senin zürriyetinden bir peygamberin nurudur ki, onun ismi göklerde Ahmed ve yerlerde Muhammed’dir. Eğer o olmasaydı, seni yaratmazdım!”1

îmanımızla kabul ettiğimiz bu muazzam gerçeği, milyarlar sene sonra gelen gelen o nurun sahibi de, bütün açıklığıyla ifade buyurmuşlardır.

Bir gün ashabtan Abdullah b. Câbir (r.a.), “Yâ Resûlallah!..” dedi, “Bana, Allah’ın, her şeyden evvel yarattığı şey nedir, söyler misin?” Şu cevabı verdiler:________________

“Her şeyden evvel senin Peygamberinin nurunu, Kendi nurundan yarattı. Nur, Allah’ın kudretiyle dilediği gibi gezerdi. O zaman ne Levh, ne kalem, ne Cennet, ne Cehennem, ne melek, ne semâ, ne arz, ne güneş, ne ay, ne insan ve ne de cin vardı.”2

Semâyı bütün haşmetiyle aydınlatan nur, sonra ilk olarak Hz. Adem’in alnında parladı. Sonra peygamberden peygambere geçerek Hz. İbrahim’e (a.s.) kadar geldi. Ondan da oğlu Hz. İsmail’e intikal etti.”Peygamberlerin Babası” olarak anılan Hz. İbrahim’in iki oğlu vardı: İshak ve İsmail (a.s.). O, oğlu İshak’ın neslinden birçok peygamberin geleceğini Cenabı Hakk’ın ilhamıyla bilmişti. Ancak, çok sevdiği Hacer’den dünyaya gelen oğlu İsmail’in (a.s.) neslinden peygamber gelip gelmeyeceği meçhuli idi.

Bununla birlikte, âhirzamanda büyük bir peygamberin gönderileceğini de biliyordu. Bu sebeple de, Son Peygamber’in, çok sevdiği oğlu İsmail’in neslinden gelmesini şiddetle arzu ediyordu.

İlk banisi Hz. Âdem olan yeryüzünün ilk mabedi Kabe, uzun zamanın geçmesiyle yıkılmış, âdeta yerle bir olmuştu. Hz. İbrahim, bu mukaddes binanın tekrar inşası için Cenâbı Hakk’tan emir aldı ve oğlu İsmail’le birlikte derhâl çalışmaya koyuldu.

Kabe’nin inşası tamamlanınca, baba oğul ellerini dergâhı İlâhî’ye açarak şöyle yalvardılar:

“Ey Rabbimiz!.. Neslimizden gelen Müslüman ümmet içinden bir peygamber gönder; ki o, onlara âyetlerini okusun, Kitab’ı ve hükümlerini öğretsin, onları günahlardan temizlesin!”3

İşte, Cenâbı Hakk, yapılan bu samimî duayı cevapsız bırakmadı ve Hz. İsmail’in neslinden, Peygamberlerin Reisi Hz. Muhammed’i (s.a.v.) göndererek kabul etti. Bu gerçeği bizzat Kâinatın Efendisi, “Ben, babam İbrahim’in duasıyım.”4 diyerek ifade buyurmuşlardır.

Hz. İsmail’in evlâd ve torunları gittikçe çoğaldı ve Arap Yarımadasının her tarafına dağıldı. İçlerinden Adnan Oğulları, onlar içinden Mudar Oğulları ve onlar içinden de Kureyş Kabilesi diğerlerinden üstün ve farklı oldu. Kureyş Kabîlesi içinde ise, Haşîmîler kolu, hepsinden daha çok fazilet ve şeref buldu.

Kitaptan bilgisayar çekimi

Peygamberimizin-Hayatı-Salih-Suruç.pdf, 1912-Sayfa

Peygamber Efendimizin Hayati Pdf Kitabı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz olarak edinmek için aşağıdaki indir düğmesini tıklayın

Report broken link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *