Skip to content
Home » Yunus Emre Divan Kitap pdf download

Yunus Emre Divan Kitap pdf download

📘 Book Title Yunus Emre Divan Kitap
👤 Book AuthorYunus Emre
🖨️ Total Pages556
👁️ Book Views

 48 total views,  3 views today

🌐 LanguageEnglish
📥 Book DownloadPDF Direct Download Link
🛒 Get HardcoverClick for Hard Similar Copy from Amazon

Yunus Emre  Divan Kitap

Yunus Emre Divan Kitap

Anadolu sahasında yetişmiş en büyük Türk şairi ve mutasavvıf. 

Hayatı hakkında kesin bilgi olmamakla birlikte Sivrihisar’ın Sarıköy adlı köyünde doğduğu, mezarının da oraya yakın bir yerde bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Asıl adı Yunus Emre, mahlası ise Aşık Yunus, Derviş Yunus’tur.

 Emre kelimesinin türeyişi hakkında birçok farklı görüş vardır. Bunların arasında ilginç olanı, bu kelimenin “amramak” (sevmek) fiilinden türeyiş şeklidir.

 “Aşık, seven, arzu edilen, imrenilen” gibi anlamlara geldiği gibi “kardeş, birader” anlamına da gelmektedir. Şiirlerindeki bilgilerden evli ve çocuk sahibi olduğu, 

İsmail adında bir oğlunun bulunduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar ümmi olduğu söylense de tasavvuf yoluna girmeden önce iyi bir medrese eğitimi almış olması kuvvetle muhtemeldir. 

Eğitim aldığı yer, o dönemin bilgi merkezlerinden sayılan Konya olabilir. Yine onun iyi derecede Farsça, Arapça bildiği söylenebilir. 

Bazı beyitlerinin ışığında onun Maraş, Kayseri, Tebriz, Nahcıvan, Yukarı Azerbaycan, güneyde Bağdat ve Şam’ı dolaştığı anlaşılmaktadır. Yunus Emre’nin mürşidi Tapduk Emre’dir. Anadolu ve Rumeli’ye derviş

To read more about the Yunus Emre Divan Kitap book Click the download button below to get it for free

Report broken link
Support this Website

Check ou Other Websites

Leave a Reply

Your email address will not be published.