Skip to content
Home » Hadis El Kitabi pdf kitap indirin

Hadis El Kitabi pdf kitap indirin

HADIS EL KITABI PDF KITAP
 • Kitap başlığı:
 Hadis El Kitabi
 • Yazar:
Ömer Sevinçgül
 • Kitap Sayısı
177
 • Dil:
Türkçe
 • Görünümleri:

Loading

 • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
 • Satın al  
Kağıt Kapak için

HADIS EL KITABI – Kitap Örneği

HADİS, RAVİ, NAKİL, YAZI. – HADIS EL KITABI

 1. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Dikkat edin! Bana “Kitâb” verildi. Onunla beraber, “bir o kadar daha” verildi. Dikkat edin! Karnı tok bir adamın, sedirinin üstüne oturup, şöyle demesi yakındır:

“Aramızda Allahın kitabı vardır. Onun içinde helâl olarak bulduğumuzu helâl sayar, haram olarak gördüğümüzü de haram sayarız.”

Oysa, Allah Resûlünün haram kıldığı şey de, Allahın haram kıldığı şey gibidir.” Mikdam radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

 • İbn Abdülazîz, İbn Hazma bir mektup yazıp dedi ki:

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin hadîslerini araştır ve bir kitapta topla. Kitabına hadîsten başka hiçbir şey alma.

Böylece, onu okuyanlar ilmi yaysınlar ki, bilmeyenler de öğrensinler. Alimlerin ölmesiyle ilmin yok olup sönmesinden korkuyorum. Zira, ilim sır olmadığı sürece asla yok olmaz.

İbn Abdülazîz radıyallahu anh. Buhârî.

 • Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Eğer benden, kalbinizce tanınan, tenlerinizi yatıştıran bir hadîsi duyarsanız ve onun size yakın olduğunu görürseniz, ben o sözü söylemeye sizden daha yakınım.

Kalblerinize yabani gelen, tenlerinizin nefret ettiği bir söz duyarsanız ve onun sizden uzak olduğunu görürseniz, bilin ki, ben ondan sizden daha uzağım!” Ebû Humeyd radıyallahu anh. Ahmed.

 • Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Benim adıma yalan söylemeyin! Kim benim adıma yalan söylerse, ateşe girer!” Ali radıyallahu anh. Buhârî.

 • Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Bizden işitip de başkalarına aynen bildiren kişinin yüzünü Allah ak etsin! Kendisine bildirilen niceleri vardır ki, işitenden daha kavrayıcıdır.”

İbn Mesûd radıyallahu anh. Tirmizî.

 • insanlar derler ki: “Ebû Hureyre çok hadîs rivâyet ediyor.”

Bir adama tesadüf ettim ve sordum: “Dün gece yatsı namazında Allah Resûlü

sallallahu aleyhi ve sellem ne okudu?” “Bilmiyorum” dedi.

“Demekki sen orada bulunmadın” dedim. Israrla: “Bulundum,” dedi.

Ben de dedim ki: “Ben bulundum, falan falan sûreleri okudu.” Ebû Hureyre radıyallahu anh. Buhârî.

 • Vallahi, size anlattıklarımızın tümünü Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemden işitmiş değiliz, fakat biz, birbirimize hiç yalan söylemezdik. Enes radıyallahu anh. Taberânî.
 • Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Benden hiçbir şey yazmayın! Kim benden Kurânın dışında bir şey yazmışsa, onu hemen silsin!”

Ebû Saîd radıyallahu anh. Müslim.

 • Ben, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden duyduğum her şeyi yazardım. Ancak, insanlar beni bundan alıkoydu.

Dediler ki: “Sen her söylediğini yazıyorsun, Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem bir insandır, kızgınlık hâlinde de, hoşnutluk hâlinde de konuşabilir.” Ondan sonra yazmaktan vazgeçtim. Bunu Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme anlatınca, mübarek parmağıyla ağzını gösterdi ve şöyle buyurdu: “Yaz! Nefsim elinde olan Allaha yemin ederim ki, bundan haktan başka hiçbir şey çıkmaz.”

İbn Amr radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

 1. Peygamberin sahabileri içinde benim kadar hadîs bilen hiç kimse yoktur. İbn Amr hâriç, çünkü o yazardı, ben yazmazdım.

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Buhârî.

 1. Bana, Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, yahudilerin yazısını öğrenmemi emretti.

“Vallahi, mektuplarım hususunda yahudilere güvenmiyorum,” buyurdu.

Bu sebeple, onların yazısını daha yarım ay geçmeden tam anlamıyla öğrendim. Bu dili öğrenince, yahudilere, onun mektubunu ben yazardım. Onlardan gelen mektubu da ben okurdum.

Zeyd radıyallahu anh. Buhârî.

 1. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Kim benden kendisine ulaşan hadîsi yalanlarsa, üç şeyi yalanlamış olur: Allahı, Resûlünü ve o hadîsi rivâyet edeni.”

Câbir radıyallahu anh. Taberânî.

 1. Ali: Size Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemden bir hadîs anlattığım zaman, bilin ki, o en ilgi çekici, en güzel yol gösterici, kişiyi en mükemmel takvaya kavuşturucudur.

Ali radıyallahu anh. Dârimî.

SÜNNET, BİDAT, ÖRNEK, NECAT…

 1. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Sizin örnek alacak peygamberiniz yok mu? Allah, sûresinde, “And olsun ki, sizin için Allah Resûlünde bir örnek vardır!” buyurmuştur.”

Ebû Mesûd radıyallahu anh. Rezîn.

 1. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Size iki şey bıraktım, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece asla sapıtmazsınız: Allahın “Kitâb”ı ve Allah Resûlünün “Sünnet”i.”

Mâlik radıyallahu anh. Mâlik.

 1. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Kim, benden sonra öldürülen sünnetimi diriltirse, beni sevmiş olur. Kim de beni severse, benimle beraber olur.”

Ali radıyallahu anh. Rezîn.

 1. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Ümmetimin bozulması zamanında kim sünnetime sımsıkı sarılırsa, şehîd sevabı alır.”

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Taberânî.

 1. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Size öyle bir zaman gelecektir ki, o zamanda şu üçten daha değerli bir şey olmayacaktır: Helâl para, candan arkadaşlık yapılacak bir kardeş, uygulanacak bir sünnet.”

Huzeyfe radıyallahu anh. Taberânî.

 1. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Allaha yemin ederim ki, sizi gecesi gündüzü eşit olan apaydınlık bir yol

üzerinde bıraktım.”

Ebû Derda radıyallahu anh. İbn Mâce.

 • Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Allahın bana hidâyet ve ilim vererek göndermesi şuna benzer: Bir yağmur ki yere yağmıştır, yerin bir kısmı verimli toprak olduğu için, o yağmur suyunu kabul edip emmiştir. Otlar ve çimenler bitirmiştir. Bir kısmı, çorak olduğu için suyu tutmuştur da, insanlar ondan yararlanıp içmişler, hayvanlarını ve tarlalarını sulamışlardır. Bir cinsi de, ne suyu tutan, ne de ot bitiren düz yerlerdir.

Allahın dinini anlayan ve onu uygulayan ve uygulamaları için benim gönderildiğim ilmimi yayan kimse ile, büyüklenip, Allahın benimle gönderdiği hidâyeti bir türlü kabullenmeyen kimseler de tıpkı böyledir.”

Ebû Mûsa radıyallahu anh. Buhârî.

 • Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Ben ve Allahın benimle gönderdiği, toplumuna varıp da şunu söyleyen adama benzeriz:

“Düşmanı gözlerimle gördüm, apaçık sizi uyarıyorum. Haydi, kaçıp kendinizi kurtarın!”

Bir kısmı onu dinleyip, yavaş yavaş orayı terk ederek kurtulurlar, diğer bir kısmı da, ona kulak asmayıp, düşmana yem olurlar.

işte bana itaat edip, Allah tarafından getirdiklerime uyup, uygulayanlar ile bana isyan edip, Allah tarafından getirdiklerimi yalanlayanların hâli de böyledir.” Ebû Mûsa radıyallahu anh. Buhârî.

 • Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Ben ve insanlar şuna benzeriz: Bir adam vardır, ateş yakar, iyice parlayınca, kelebekler ve öbür yaratıklar gelip o ateşe düşerler. Adam da durmaksızın onları ateşten kurtarmaya çalışır. işte ben de, belinizden tutup sizi kurtarmaya çalışıyorum, siz ise o ateşe girmeye yelteniyorsunuz.”

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Buhârî.

İMAN, MÜMİN, YAKİN…

 • Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Kim Allahtan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammedin de Onun Resûlü olduğuna şehadet ederse, Allah ona ateşi haram eder.”

Ubâde radıyallahu anh. Tirmizî.

 • Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Kalbinde zerre kadar îmanı olan kimse, cehennemden çıkar.” Ebû Saîd radıyallahu anh. Tirmizî.

 • Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Şüphesiz Allah, yalnız kendi rızasını isteyerek, “Lâ ilâhe illallah” diyen kimseye, ateşi haram etmiştir.”

İbn Şihâb radıyallahu anh. Buhârî.

 • Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Muhammedin nefsi elinde olana yemin ederim ki, yahudi olsun, hıristiyan olsun, bu insanlardan beni duyup da, getirdiğim kitaba îman etmeden ölen kimse, kesinlikle cehennemlik olur.”

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Müslim.

 • Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“iman, cennete, cehenneme, hesap gününe, yaptıklarını tartan mîzana ve iyisiyle kötüsüyle kadere, inanmandır.”

İbn Abbas radıyallahu anh. Ahmed.

 • Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Allah, şüphesiz kıyamet gününde ümmetimden bir adamı ortaya çıkartacak. Herkesin gözü önünde, herbiri gözün görebildiği kadar büyük olan tam doksandokuz dosya açılacak. Sonra ona şöyle diyecek:

“Bunlardan bir şeyi inkâr edebilir misin? Yazıcı meleklerim sana haksızlık ettiler mi?”

“Hayır, ya Rabbi!” diyecek.

Allah, “Evet, katımızda senin sevabın vardır. Bugün sana hiçbir haksızlık yapılmayacaktır,” diyecek ve ona içinde “Eşhedü en Lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resûlüh,” yazılı bir kâğıt çıkartacak ve “Haydi tartıya hazırlan!” diyecek.

“Ya Rabbi, bu kadar dosyanın yanında bu kâğıt neye yarar ki?” der demez, kendisine şu söylenecek:

“Sen bugün haksızlığa uğratılmayacaksın.”

Terazinin bir kefesine dosyalar, diğer kefesine de şehadet kelimesi yazılı kâğıt konacak ve kâğıt, dosyalara ağır gelecektir. Zira, Allahın ismini hiçbir şey tartamaz.”

İbn Amr radıyallahu anh. Tirmizî.

Hadis El Kitabi” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *