Skip to content
Home » Haydi Namaza pdf indirme

Haydi Namaza pdf indirme

HAYDI NAMAZA
  • Kitap başlığı:
 Haydi Namaza
  • Yazar:
Abdullah Yıldız
  • Kitap Sayısı
157
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:

Loading

  • İndirme Sayısı:
[sdm_download_counter id=”6990″]
  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

Haydi Namaza

Yaratılış Amacımız: Kulluk/ibadet- Haydi Namaza

İnsanoğlu boş yere yaratılmamıştır; bir yaratılış gayesi, bir varlık sebebi vardır. Kur’an, insanın kendi haline ve başıboş bırakılmaya­ cağı gerçeğini ısrarla vurgular.((44/38; 23/115))

“Göğü, yeri ve bunların arasında bulunan şeyleri boş yere yaratmadık,” ((Sad 38/27))

“İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor?” ((Kıyamet 75/36))

Allah, insanı, yeryüzünde kendi emirlerini ve yasaklarını uygu ­ lamaya ve tebliğe memur bir halife olarak yaratmıştır.

“Hani Rabbin meleklere ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti.” ((Bakara 2/30))

Yaratılanların EN şereflisi ( eşrar-i mahlukat) olan İNSANIN·,Yeryüzünde “allah’ın halifesi” olarak görevlendirilmesi, ONA birtakım sorumluluklar yükler. Yeryüzü ve içindekiler tümüyle insanoğlunun EMRİNE verilmiştir; AMA o bunları dilediği gibi kullanma yetkisine sahip değildir. Kendisini halifelik makamına getiren rabbinin EMİR VE yasaklarına

Kesin olarak uymak, hayatını o’nun koyduğu kurallara göre düzememek, EMRİNE verilen her şeyi o’nun RIZASINA uygun olarak değerlendirmek zorundadır. Aksi 1-ıalde, rabbine karşı nankörlük yapmış VE ihanet etmiş olur.

Soruları soralım mı?

Bir Müslüman genç olarak, namaza bakışınızı ve namazla ilişkinizi hiç sorguladınız mı?

Namazlarınızı dosdoğru, devamlı ve huşu içinde yani bilinçli olarak kılabiliyormusunuz?

Yoksa, namazlarınızı savsaklayıp ihmal ediyor yada adet yerini bulsun diye, sadece üzerinize bir borç olduğu için mi kılıyorsunuz?

Niçin namaz kıldığımızın, namazda neler söylediğinizin,

Allah’a hangi konularda söz verdiğinizin farkında mısınız?

İşte bu kitap; siz sevgili gençlerin şahsına tüm günümüz Müslümanlarının maalesef içi boşalmış namazlarının içini doldurmaya, onların kıldıkları namazlardan haberdar olmalarını sağlamaya ve dosdoğru, gereği gibi namaz kılmalarına katkıda bulunmaya yönelik bilgi ve yorumlar içermekte; Kur’an’ın tanımladığı, Allah Rasulü ve ashabının kıldığı namazları yakalamak için haydi namaza! demektedir.

Kitap “Haydi Namaza” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *