Skip to content
Home » İbadetim – Temel islâm Bilgileri pdf indirin

İbadetim – Temel islâm Bilgileri pdf indirin

Ibadetim
 • Kitap başlığı:
 Ibadetim
 • Yazar:
Özafşar
 • Kitap Sayısı
201
 • Dil:
Türkçe
 • Görünümleri:

Loading

 • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın

ibadetim – Kitap örneği

İçindekiler- ibadetim

 • ÜNİTE
 • iBADET
 • ibadetin Tanımı  
 • ibadetin Amacı ve Önemi  
 • badet  Çeşitleri     
 •     Mükellefin  Davranışları  ile  ilgili  Hükümler     
 •  ibadetin insana Kazandırdıkları  
 • ÜNiTE  TEMiZLiK
 • Temizliğin Fert ve Toplum Hayatındaki Yeri  
 • İslam’ın Temizliğe Verdiği Önem  
 •     Temizlik  ve  Çeşitleri     
 •     Temizlik  –  ibadet  ilişkisi     
 •  ibadete Hazırlık Olarak Temizlik
 •  Mesh
 •  Kadınlara Özgü Bazı Haller
 •  Özürü Olanların Temizliği
 • Ünite NAMAZ
 • Namaz ibadetinin Önemi  
 •     Namaz  Çeşitleri      
 • Namaz Vakitleri  
 • Namazın Farzları  
 • Namazın Vacipleri  
 • Namazı Bozan Durumlar
 • Namazla ilgili Diğer Hükümler
 • Namazın  Kılınışı  
 • Sehiv ve Tilavet Secdeleri
 • Özel Durumlarda Namaz
 • Namazların Cem’i
 • Cami ve Cemaatla Namaz
 • Camilerin Toplumsal Rolü
 • Cami Âdâbı
 • Cemaatla Namaz
 • Namaz ibadetinin insana Kazandırdıkları
 • ÜNiTE  ORUÇ
 • Oruç ibadetinin Önemi  
 • Oruçla ilgili Temel Kavramlar
 • Orucun  Çeşitleri
 • Ramazan Ayı ve Farz Olan Oruç
 • Oruca Niyet ve Zamanı
 • Oruç Tutmamayı Mübah Kılan Durumlar
 • Orucu Bozan Durumlar
 • Orucun Kefareti ve Kefareti Gerektiren Durumlar
 • Orucun Kazası ve Kazayı Gerektiren Durumlar
 •  Orucu Bozmayan Durumlar
 •  Oruçlu için Mekruh Olan Durumlar
 •  Oruç ibadetinin insana Kazandırdıkları
 • ÜNiTE
 • ZEKÂT VE SADAKA
 •     insanın  Paylaşma  ve  Yardımlaşma  Duygusu      
 • islâm’ın  Paylaşma  ve  Yardımlaşmaya  Verdiği  Önem    
 • Sadaka  
 • Paylaşma  ve  Yardımlaşma  ibadeti  Olarak  Zekât  
 • Zekâtla ilgili Temel Kavramlar
 • Zekât  Vermesi  Gereken  Kişiler  
 • Zekât  Verilebilecek  Kişiler  
 • Zekâtı Verilecek Mallar
 • Zekât ibadetinin insana Kazandırdıkları
 • Zekât ibadetinin Topluma Kazandırdıkları
 • Sevinçlerin  Paylaşılması
 • Üzüntülerin  Paylaşılması
 • Türk-islâm  Geleneğinde  Paylaşma  ve  Yardımlaşma  Kurumları
 • ÜNiTE
 • HAC VE KURBAN
 • Hac ibadeti ve Önemi  
 • Hac ile ilgili Bazı Kavramlar  
 • Hac ile ilgili Yerler  
 • Hac  ibadetinin  Çeşitleri   
 •     Hac  ibadetinin  Yapılışı     
 • Umre  
 • Hac ibadetinin Bireysel ve Toplumsal Açıdan Kazandırdıkları  
 • Kurban
 • ÜNiTE
 • DUA VE TÖVBE
 • Dua Kavramı ve Mahiyeti
 • Duanın Tanımı ve Önemi
 • Bir  iletişim  aracı  Olarak  Dua  
 • Duanın insana Kazandırdıkları  
 • Kur’an’dan ve Hz Peygamber’den Dua Örnekleri
 • Tövbe Kavramı ve Mahiyeti  
 • Tövbenin insan Hayatındaki Yeri
 • Kur’an-ı Kerim’den Tövbe Örnekleri
 • Cevaplar
 • Kaynakça

Rahmet ve merhamet sahibi Yüce Allah, insanı en güzel şekilde yaratmış, onu üstün yeteneklerle donatmış, ilâhî hitabın muhata- bı kılarak, onurlandırmış ve ona sorumluluk yüklemiştir Dünya hayatında ise onu yalnız bırakmamış, inançsızlığın karanlığından çıkarıp iman ve güzel ahlâkın aydınlığına kavuşturmak için ilâhî inayet ve lütuf olarak peygamberler ve kitaplar göndermiştir

Ilk insanla birlikte var olan din, insanın varoluşsal bir ihtiyacıdır Din; hayatın bütününü ve nihaî anlamını bizlere öğreten, dünya ile ahiretin, akılla ruhun dengesini kurmamızı sağlayan, bireye iç huzuru kazandıran, topluma sevgi ve adalet getiren, bireysel ve toplumsal ödevlerimizi ibadet niteliğinde bir sorumluluğa dönüştü- ren hayatın bütününe yönelik öğütler toplamıdır

Kendini, kâinatı ve Yaratanı anlamaya çalışan, O’nu sevip O’na bağlanan insan, Yaratanın gönderdiği rahmet elçilerinin ve kutsal kitapların izinden giderek kulluğa ve hakikati anlamaya yönelmiştir insanın dine olan ihtiyacının yerinde ve doğru bilgiyle karşılanması bu bakımdan önemlidir

Dinin öncelikli hedefi insan olduğuna göre dinî bilginin yaşadığımız hayatı aydınlatacak tarzda sürekli kendini yenilemesi, islâm’ın aydınlık mesajının akıllarda ve gönüllerde tazelenmesi, bilgiyle hayat arasında dinamik bir bağın kurulması son derece önemlidir Bu itibarla halkımızın din konusundaki ihtiyacını, hu- rafelerden uzak, sahih dinî bilgiyle karşılamayı, onları inanç, ibadet, siyer ve ahlâk konularında aydınlatmayı amaç edinen Baş Sunuş kanlığımız, çağdaş ve bilimsel verileri de göz önüne alarak “Temel islâm Bilgileri” adlı bir seri plânlamıştır Elinizdeki kitap da bu serinin ikincisi olan “ibadetim” adlı eser olup Diyanet işleri Başkan- lığına bağlı olarak açılan kurslarda okutulan Temel Dinî Bilgiler müfredat programına göre hazırlanmıştır

Eserde, islâm dininin temel esaslarından olan ibadet konusu üze- rinde durulmuştur ibadetin tanımı, amacı ve önemi, ibadetin in- sana kazandırdıkları, temizlik, namaz, oruç, islâm’da paylaşma ve yardımlaşma, zekât, sadaka, hac, kurban, dua ve tövbe konuları ele alınmıştır

Bu çalışmanın okuyuculara faydalı olması en büyük temennimizdir Gayret bizden, başarı Allah’tandır…

Kitap “Ibadetim” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *