Skip to content
Home » İBN KESİR TEFSİRUL KURANİL-AZİM pdf indir

İBN KESİR TEFSİRUL KURANİL-AZİM pdf indir

İBN KESİR TEFSİRUL KURANİL-AZİM
📘 Kitap başlığı: Ibn Kesir Tefsirul Kuranil Azim
👤 Yazar:Ibn Kesir
🖨️ Kitap Sayısı:2737
🌐 Dil:Türkçe
👁️ Görünümleri:

 102 total views,  2 views today

📥 PDF Doğrudan İndirme için tıklayın
🛒 Satın alKağıt Kapak için

İbn Kesir Tefsirul Kuranil-Azim

İBN KESİR TEFSİRUL KURANİL-AZİM

Fatiha sûresi

 • Fatiha Sûresinin Önemi:
 • İstiâzenin Mâhiyyeti:
 • Şeytân Kelimesi
 • Racim Kelimesi:
 • Besmele:
 • Besmele’nin önemi:
 • Allah Lafza-i Celâlinin Anlamı:
 • Lafza-i Celâl’in Etymolojisi:
 • Rahman ve Rahim:
 • Hamd:
 • Hamd Konusunda Geçmişlerin Görüşleri:
 • Rabb:
 • Âlemler:
 • Din Günü:
 • İbâdet:
 • Gerçek Kulluk:
 • Sırât-ı Müstakim:
 • İlâhî Nimet:
 • Gazaba Uğrayanlar:
 • Kur’an’ın Başlangıcı:
 • Âmin ne demektir?:

Fatiha sûresi, Mekkî (Mekke’de nazil olmuş) bir sûredir. İbn Ab-bâs, Katâde veEbu’l – Âliye böyle zikrederler. Medine’de indiği de söylenir. Bunu Ebu Hüreyre,Mücâhid, Ata İbn Yessâr ve Zührî nakle-derler. İki kerre nazil olduğunu, birininMedîne dönemine, diğerinin Mekke dönemine rastladığını söyleyenler de vardır.Birinci görüş daha doğrudur.

Çünkü Allah Teâlâ «Sana Seba’ el-Mesânî’yi verdik»buyurmuştur.

 Şüphesiz ki en iyisini Allah bilir.Bu sûrenin yedi âyet olduğunda ihtilâf yoktur. (Amr İbn Übeyd sekiz, Hüseyin elCa’fî ise altı âyettir der. Her iki kavil de şâz’dır).

Ancak besmelenin başlı başına birâyet olup olmadığı tartışmalıdır. Kûfe’li Kurrâ’nın tümü ile sahabe ve tabiînden birtopluluğun görüşü böyledir.

Daha sonra gelen bilginlerden de bir grup bu görüşekatılmıştır. Âyetin bir kısmıdır veya başlangıçta âyet değildir diyenler ise Medîne’liKurra’dır.

Yeri gelince belirtileceği gibi bu konuda fakîhler üç ayrı görüşesahiptirler.Müfessirler dediler ki; bu sûrenin kelimeleri yirmibeştir, harfleri ise yüz onüçtür.İmam Buhârî, Tefsir kitabının başında der ki (Fatiha sûresine) «Ümmü’l – Kitâb =kitabın anası» adı verilmiştir; çünkü Mushafların yazılışına onunla başlanır venamazda Kur’an okumaya Fatiha ile başlanır.

Denildi ki, bu adın verilmesininsebebi; Kur’an’ın bütün muhtevasının bu sûredeki mânâya râci’ olmasındandır.

Ibn Kesir Tefsirul Kuranil Azim” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et

Leave a Reply

Your email address will not be published.