Skip to content
Home » İslam’da Boşanma ait HÜKÜMLER pdf

İslam’da Boşanma ait HÜKÜMLER pdf

 Islamda Bosanma Ait Hukumler
 • Kitap başlığı:
 Islamda Bosanma Ait Hukumler
 • Yazar:
MUHAMMED SÜRÜRİ
 • Kitap Sayısı
109
 • Dil:
Türkçe
 • Görünümleri:

Loading

 • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın

Islamda Bosanma Ait Hukumler – Kitap örneği –

İslam’da Boşanma ait HÜKÜMLER Yazan: (Galata Kadı Müşaviri) MUHAMMED SÜRÜRİ Sadeleştiren: İbrahim Halil CAN Eseri Tetkik ve Tahkik Eden: Halil GÜNAYDiN (Adalar Eski Müftüsü) PAMUK YAYINLARI Beyaz saray yanı Dibekli cami Sok. No. 8 Beyazıt- İstanbul

İSLAM- VE BATIDA KADIN

Şark toplumlarında kadın, kocasına ve evine hayırlı bir yardımcı ve anne, batıda ise vücudundan, cazibesinden ve kadınlığından sömürerek yararlanılan bir Meta’dır. islam, batıların boşta Yunan aydınlarından olan Eflatunun kadının değerlendirilmesi konusundaki düştüğü hataya saplanmamıştır.

Kapanma ve kadın ilişikleri konusunda en çok, tenkit çekici düşünce şeklimiz bile bize şu gerçeği…

TALAKIN HÜKÜMLERİ

(Bu mevzu bir mukaddime ile sekiz bölüm­ den meydana gelmektedir.)

Mukaddime sekiz bölüm halinde olup bilinmesi gereken fıkhı terimler _hakkındadır.

 1. Madde – SARİH istenen manôyı an­ lamak için yalnız sözü işitmek kati gelince o söze «sarih» denir.
 2. Madde – KİN AYE· Yalnız kendisinl işitmekle istenen manayı anlayamadığımız o söze «kinaye» denir.
 3. Madde – RiC’AT = Kadının iddet müddeti içerisinde bulunduğu sürece eski nikahın devamına denir.
 4. Madde -· İDDET Nikahın sona ermesi veya birleşme şüphesi sebebiyle kadının başka bir nikah yapmadan bir müddet beklemesi demektir.
 5. Madde – BEYNÜNET-i GALIZA = Cariyede iki ve hür kadında üc talak sebebiyle karı koca arasında meydana gelen ayrılığa denir. Büyük ayrılığı (ve kat’i haramlığı) gerektirir.
 6. Madde – BEYNÜNET-i HAFİFE Cariyede iki ve hür kadında üç talakın aşağı de­ recesi olan talak-ı bain sebebiyle karı koca arasındaki ayrılıktır. Küçük ayrılığı (ve hafıf haramlığı) gerektirir.
 7. Birinci bölüm talôkın mahiyeti, esasları ve şartlarının açıklanmasına ait olup iki kısımdan ibarettir. Birinci kısım _ talôkın mahiyeti ve esasları hakkındadır.
 8. 7. Madde – .- TALAK Nikôh ile sabit olan şer’ı bağı özel bir · sözle kaldırmaktır. Boşamak kelimesini veya o anlama gelen bir sözü söylemekle meydana gelir.

TALAKIN ŞARTLAR!

13.  Madde  –    Boşamayı  gerçekleştirme  za­ mal’.lında ·   kocanın    ôkil – baliğ    olması    şarttır. Ama  boşama  sözlerinin  manasını  bilmesi  lôzım olmadığı- gibi,  onu  kastetmesi,  razı  olarak  söy­ lemesi  de  şart  değildir.  Buna  göre :

 • -Şaka yapanın,
 • Zorla karısını boşattıranm,
 • Hata ederek boşayanın,
 • Yanılarak ve yanlışlıkla karısını boşayanın,
 • …..

Kitap “Islamda Bosanma Ait Hukumler” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *