Skip to content
Home » KİTAP VE SÜNNETE GÖRE NAMAZ pdf

KİTAP VE SÜNNETE GÖRE NAMAZ pdf

Kitap Ve Sunnete Gore Namaz
  • Kitap başlığı:
 Kitap Ve Sunnete Gore Namaz
  • Yazar:
MUHAMMED EBU SAİD EL YARBUZİ
  • Kitap Sayısı
84
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:

 23 total views,  1 views today

  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

KİTAP VE SÜNNETE GÖRE NAMAZ

Kitap Ve Sunnete Gore Namaz – MUHAMMED EBU SAİD EL YARBUZİ

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسته، وهو بالله من شرور افسينا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضيق قلا هادي له، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

أما بعد:

Muhakkak ki bütün hamdler Allah’adır. Binaenaleyh O’na hamd eder, O’ndan yardım ister ve mağfiret taleb ederiz. Nefislerimizin ve kötü amellerimizin şerrinden de O’na sığınırız.

Allah kime hidayet ederse onu hiçbir kimse sapıttıramaz. Kimide sapıttırırsa onada kimse hidayet veremez. Şehadet ederim ki, Allah’dan başka flah yoktur ve seriksiz olarak birdir. (Ve yine) sehadet ederim ki Muhammed (S.A.V.) O’nun kulu ve Resûlüdür.

Namaz tevhidi gerçekleştirmede ilk merhale olması hasebiyle dindeki yeri çok azimdir.

Namaz Öyle bir ibadettir ki, Allah katında en şerefli mahluklar olan melekler bile bu ibadetin bazı cüzleriyle Rablerine kulluklarını eda etmektedirler. Yani meleklerin bir kısmı kıyam halinde, bir kısmı da ruku halinde, bazıları da secde halinde ibadet yapmaktadır.

Biz insanlarda bu ibadet şekillerinin cem olduğu bir ibadetle (NAMAZLA) mükellef kılınmışız. Bu da Rabbimizin bize verdiği değeri ve lutfunun büyüklüğünü gösterir.

Kitap Ve Sunnete Gore Namaz

Öyle ise bu değere en güzel biçimde layık olmaga ve lutfuna en güzel şekilde şükretmeliyiz. Bunu gerçekleştirebilmekte kabüla şayan olacak şekli ile bu ibadeti (NAMAZI) eda etmeğe çalışmaktır.

Bir ibadetin kabule sayan olması için iki şartı haiz olması gerekir.

  1. Sadece Allah için yapılması (Hadis bir niyyet)
  2. ibadetin Sahih olması yani Kitab’a ve Sünnet’e uygun olmasıdır.

Bu iki şartı haiz olan her ibadet kabuk şayan bir ibadettir. Iki şarttan birisinin noksanlığı o ibadetin reddine sebebdir. Zira Hadis’i Şerif de buyuruyor ki, (Şubhesiz amellerin değeri niyyetlere göredir) başka bir Hadisde ise [Her kim bir amel işlerde o amel hakkında bizim bir emrimiz yoktur o amel merduddur]

Hadis’i Şeriflerde de görüldüğü gibi, bir ibadetin kabulu Allah indinde geçerlilik kazanması için, sadece HALIS BIR NIYYET yeterli değildir, aynı zamanda o ibadetin Peygamberin tarifine uygun olması gerekiyor.

Kelime’i Şahadetten sonra Allah’ın Azze ve Celleden Resûlu (S.A.V.)’e insanlara tebliğ etmesi için indirdiği en azim emir NAMAZ’dır…

Kitap “Kitap Ve Sunnete Gore Namaz” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

Leave a Reply

Your email address will not be published.