Skip to content
Home » kutubi sitteden 001 hadis pdf ındırın

kutubi sitteden 001 hadis pdf ındırın

KUTUBI SITTEDEN 001 HADIS
  • Kitap başlığı:
 Kutub I Sitteden 1001 Hadis
  • Yazar:
Ahmet Kafaramanoğlu
  • Kitap Sayısı
445
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:

Loading

  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

KUTUBI SITTEDEN 001 HADIS – Kitap Örneği

Doğruluk – (KUTUBI SITTEDEN 001 HADIS)

İbn-i Mes’ud (r.a)’dan, Resûlüllah (s.a.v)’in şöyle buyur duğu rivayet edilmiştir:

“Doğruluk, iyiliğe iletir; iyilik de cennete götürür. Bir insan doğru söyleye söyleye Allah katında ‘Doğru’ olarak yazılır. Yalan ise kötülüğe; kötülük cehenneme götürür. Bir insan yalan konuşa konuşa Allah katında ‘Yalancı’ olarak yazılır.” (Buharı ve Müslim)

28- Ebu Süfyan Sahr b. Harb (r.a.)’dan, Hirakl kıssasıyla ilgili uzun bir hadisinde şöyle rivayet yapılmıştır:

“Hirakl, Peygamber (s.a.v)’i kastederek, size neyi emrediyor?dedi. Ebu Süfyan, şöyle cevap verdiğini belirtiyor:

Sadece bir olan Allah’a ibadet ediniz, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayınız ve atalarınızın söylediklerini bırakınız diyor; bize namaz kılmayı, doğruluğu, haramlardan kaçınmayı ve yakınlarla -akrabalık- ilişkilerinin sürdürülmesini emrediyor.” (Buhari ve Müslim)

29- Ebu Sabit, Ebu Said ve Ebul-Velid künyesi İle anılan, Bedir’de de bulunmuş olan Sefil b. Huneyf (r.a)’dan, Peygamber (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir;

“Kim samimiyetle Yüce Allah’dan şehit olmayı isterse, yatağında ölse bile Allah (c.c) onu şehitlerin derecesine ulaştırır.” (Müslim)

30- Ebu Zer Cündüb b. Cünâde ve Ebu Abdurrahman Muâb b. Cebel (r.a)’dan, Resûlüllah (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edil miştir:

“Her nerede olursan ol, Allah’tan kork! İşlediğin bir günahın ardından, onu silecek bir iyilik ekle ve insanlara güzel ahlak ile muamelede bulun.” (Tirmizi rivayet etmiş ve hadis basendir, demiştir.)

31- Enes (r.a.)’dan şöyle rivayet edilmiştir:

“Siz, kendi nazarınızda kıldan daha ince-ufak- bir takım işler yapıyorsunuz; oysa biz, Resûlüllah (s.a.v)’ın zamanında onları helak edici işlerden sayardık.” (Buhari)

32- Ebu Hureyre (r.a)’dan, Resûlüllah (s.a.v)’in şöyle buyur duğu rivayet edilmiştir:

“Şüphesiz ki Yüce Allah kıskanır. Allah (c.c)’in kıskanması, Allah’ın haram kıldığı şeyi kişinin yapmasıdır.” (Buhari ve Müslim)

33- Ebu Ya’la Şeddâd b. Evs (r.a)’dan, Resûlüllah (s.a.v)’inşöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Akıllı, kendini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Âciz ise, kendisini hevasına kaptıran ve Allah’dan -olmayacak- şeyler bekleyendir.” (Tirmizi rivayet etmiş ve hadis hasendir, demişrtir)

34- Ebu Hureyre (r.a)’dan, Resûlüllah (s.a.v)’ın şöyle buyur duğu rivayet edilmiştir:

“Kişinin boş şeylerle meşgul olmayı bırakması, müslümanlığının güzelliğindendir.” (Hadis hasendir; Tirmizi ve başkaları tarafından rivayet edilmiştir )

Kutub I Sitteden 1001 Hadis” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *