Namaza Cagri
 • Kitap başlığı:
 Namaza Cagri
 • Yazar:
Ali Rıza Demircan
 • Kitap Sayısı
117
 • Dil:
Türkçe
 • Görünümleri:
 • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
 • Satın al  
Kağıt Kapak için

Namaza Cagri – Kitap örneği

içindekiler

 • Önsöz …………………………………………………………………………………………………7
 • İman ve Namazı da İçine Alan İlk Büyük Görevler ………………. 9
 • Namaza çağrı ………………………………………………………………….15.
 • Namaz Tağuti Güçlere Baş Kaldırıdır………………………………. 21
 • Namaz Koruyan, Aklayan ve Geliştiren İbadettir ………………. 27
 • Namaz Allah’ın Hakimiyetini Onaylamaktır ……………………….33
 • VI. Namaz ‘Olmazsa Olmaz’ Ana İbadettir…………………………….. 39
 • VII. Cuma Namazı ve Yapılan Zulümler Baskılar ……………………. 45
 • Cenaze Namazı……………………………………………………………51
 • Erkekler Gibi Kadınlar da
 • Cemaat Namazlarına Katılmalıdır …………………………………………59
 • Yolculukta Namazları Kısaltma ve Birleştirme…………………·…. 63
 • Mezheplerimizin Farklı İctihadlarının Özeti…………………………..64
 • Uyguladığımız için tavsiye edeceğimiz görüşler …………………. …. 67
 • Kadınların beş vakit cemaat namazlarına katılması ………………… 71
 • Kadınların Cuma namazına katılması…………………………………….76
 • Kadınların Bayram namazına katılması ………………………………….80
 • Kadınların Cenaze namazına katılması…………………………………..81
 • Fitne Gerekçesi …………………………………………………………………..85
 • Kadınlan engellemenin sonuçlan …………………………………………. 91
 • Fitne gerekçesi geçerliliğini yitirmiştir …………………………………..92
 • Namaz Bütün Peygamberlerin Ortak İbadetidir
 • Kura’n’ın aydınlığında namazın tarihi ……………………………………95
 • Namaz İlk Peygamberle Başladı……………………………………………. 97
 • Peygamberlerden Örnekler………………………………………………………………. 105
 • Hz. İbrahim ………………………………………………………………………………………. 105
 • …..

Önsöz – NAMAZA  ÇAĞRI

Gökleri, yeri ve içindekileri biz insanlar için, biz in­ sanlan da kendi zatına ibadet etmemiz için yaratan ve namazı ana ibadet kılan Allah’a hamd ederim.

Mü’minin miracı ve kendisinin göz aydınlığı olarak nitelediği namazı, örneklendirerek bize ayrıntılarıy­ la öğreten Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e de salat ve selam ederim.

Namaz, İslam’ın anlatımında, inanç esaslarından sonra birinci derecede yer verilmesi gereken görevimizdir. Çünkü namaz, Rabbimizle sürekli bağlantı kurdurarak hayatımızın İslamlaştırılmasında muhtaç olduğu­ muz enerjiyi sağlayacak baş ibadettir.

Takriben kırk yıldır namazla ilgili olarak Cuma hutbeleri sunmama, vaazlar, seminerler, konferanslar vermeme ve televizyon programlan yapmama rağmen, bu konuda görevimi gereğince yapamamanın ezikliği içindeyim.

Namaza Cagri

Bu ezikliğimi bir nebze olsun giderebilmek için, uzun yıllar içinde namazla ilgili yazdıklarımdan bir kısmını bu kitapçıkta bir araya getirdim. Gayem, nama­ zın nasıl kılınacağını öğretmek değil, önemine, özellik­ lerine ve “Olmazsa olmazlığına” işaret etmektir. Bu kitapçıktaki yazılan okuyup da yararlı olduğuna ina­ nanlardan ricam, alınıp dağıtılarak yayılmasına katkı vermeleridir.

Bu çalışmamı, Ahiret hayatım için yatının kılması­ nı Yüce Rabbimden diliyorum. Hayatımızın bütününde temel davamız, O’na hamddir.


for websites