Skip to content
Home » OKWEBAZA

OKWEBAZA

okwebaza

AYA EZIKWAATA KU – OKWEBAZA, OKUSINZA OKUSABA N’OKUTENDEREZA KATONDA.

okwebaza

OKWEBAZA OKUSINZA OKUSABA N’OKUTENDEREZA KATONDA NGA BWEBIRI MU KURAN

(1) Enziguzi (1-7)

(2) Ente (127) (201) (250) (225) (285)

(3) Abantu Ba Imran (8) (9) (10) (27) (26) (38) (53) ( (147)(191) (193) (194)

(5) Ekijjulo (83)

(6) Ensolo ezirundibwa (29) (161) (162) (163) (164)

(7) Obutunnumba (23) (43) (47) (89) (126) (151) ( ( (155)(156) (180)

(9) Okwenenya (51) (129)

(10) Yunus (10) (49) (85) (107)

(11) Hudu (6) (56)

(12) Yusuf (101)

(13) Eraddu (28) (30)

(14) Ibrahim (38) (40) (41)

(15) Al-Hijir (49)

(17) Olugendo lw’ekiro (24) (80) (81) (110) (111)

(18) Empuku (10)

(20) Twaha (25-28) (114)

(21) Bannabi (83) (89) (112)

(23) Abakkiriza (26) (28) (29) (94) (97) (98) (107) (118)

(25) Enjawuzi (65) (74)

(26) Abatontomi (77-88) (117) (118) (169)

(27) Ensanafu (19)

(28) Ebyafaayo (17) (27) (24) (70) (85)

(29) Nabbubi (30) (60)

(34) Sheba (26)

(35) Kagingo (2) (34)

(36) Yasin (58) (78) (79) (82) (83)

(37) Abasimba ennyiriri (57) (99) (100) (159) (180) ( (181) (182)

(39) Ebibiina (12) (38) (44) (46) (53) (61) (62)

(40) Omusonyiyi (7) (8) (27) (44)

(41) Amateekulule (36)

(43) Amatiribona (13) (85)

(44) Ekikoomi (12)

(45) Okufukamira (36) (37)

(46) Embibiro z’omusenyu (15)

(53) Emmunyenye (57) (58)

(54) Omwezi (10)

(55) Omusaasizi (78)

(59) Okuwaŋŋanguka (12) (22-24)

(60) Abaagezesebwa (4) (5)

(64) Obuggya (1) (113)

(66) Omuziro (8)

(71) Nuhu (28)

(95) Omuti omutiini (8)

(112) Obwannamunigina (1-4)

(113) Matulutulu (1-5)

(114) Abantu (1-6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *