Skip to content
Home » Safvetü’t Tefasir pdf

Safvetü’t Tefasir pdf

Safvetü't-Tefasir-İmam-Sabuni.pdf - 16.42 - 2412
book-icon-openmaktabaKitap başlığı: Safvetü’t Tefasir
author-icon-openmaktabaYazar: İmam Sabuni
number-of-pages-icon-openmaktabaSayfa Sayısı: 2412
book-size-in-mbs-openmaktabaPDF Ağırlığı: 16.42 Mb(s)
number-of-page-views-icon-openmaktabaGörünümleri:

Loading

used-language-icon-openmaktabaDil: Türkçe
reading-the book-icon-openmaktabaÇevrimiçi Okuyun: Kitabı Çevrimiçi Okuyun
downloading-the book-icon-openmaktabaPDF Doğrudan: İndirme için tıklayın

Safvetü’t Tefasir

Tefsirci Prof. Muhammed Ali es-Sâbûnî’nin Kısa Hayat Hikayesi:

  1. Muhammed Ali, Şeyh Muharanıed Cemil’in oğlu olarak 1930 yılında Halep’te doğdu. Halep, Suriye’nin meşhur ilim ve alimleriyle tanınan bir şehirdir.
  2. Sâbûnî, ilim ehli olarak bilinen bir ailenin çocuğudur. Babası Şeyh Muhammed Cemil, fıkıh ve ferâiz bilgini olup dil ve dini ilimlerde söz sahibiydi. Sâbûnî’nin ataları arasında da seçkin ilim adamları bulunmaktadır.
  3. Müellif, Osmanlı döneminde aynı adla anılan Hüsreviyye İlahiyat Lisesi’nde dini ve modern ilimleri okudu. Kendisi karma bir kültüre sahip olup dinî ve pozitif ilimleri bu kültür içinde birleştirdi.
  4. İlahiyat Lisesi’ni başarıyla tamamladıktan sonra, Suriye Vakıflar Bakanlığı adına bir ilim heyetiyle Ezher Üniversitesi’ne gönderildi. Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tahsilini yaparak yüksek dereceyle diploma aldı ve 1952 yılında mezun oldu. Ardından konu ihtisası ve hâkimlik üzerine mastır yaptı ve 1954 yılında mezun oldu.
  5. Sonrasında Suriye’ye döndü ve genel liseler, devlet okulları ve bazı dini okullarda “Din Eğitimi” derslerine öğretmen olarak atandı. Daha sonra Mekke-i Mükerreme’deki İlahiyat ve Eğitim Fakültelerine öğretim üyesi olarak davet edildi. Bunun üzerine 1962 yılında Kur’an İlimleri, tefsir ve hadis dersleri profesörü olarak Hicaz’a gitti. Burada 25 yıl boyunca öğretim üyeliği yaptı ve birçok eğitici ve öğretici yetiştirdi.
  6. Üç yıl önce Mekke-i Mükerreme Üniversitesi’nde “İlmi Araştırmalar ve İslâm Kültürünü İhya” merkezinde yeni bir göreve atandı ve hala bu görevini sürdürmektedir.
  7. Eserleri: Müellifin Kur’an ilimleri, tefsir ve hadis alanında 25’ten fazla eseri bulunmaktadır. Bazıları şunlardır: Revâiu’l-beyân fî tefsîr-i âyâti’l-ahkâm (2 cilt), Safve-tu’t-tefâsîr (3 cilt), et-Tibyân fî ulûmi’l-Kur’ân, en-Nubuvve ve’l-enbiyâ, Muhta-sar-ı İbn Kesîr (3 cilt), Muhtasaru’t-Taberî, el-Mevâris fi’ş-Şerîati’1-İslâmiyye, Tenvîru’I-ezhân min tefsîri ruhi’l-beyân ve diğerleri.

Kitaptan bilgisayar çekimi

Safvetü't-Tefasir-İmam-Sabuni.pdf, 2412-Sayfa

Safvetut Tefasir Pdf Kitabı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz olarak edinmek için aşağıdaki indir düğmesini tıklayın

Report broken link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *