Skip to content
Home » Sahabat Sahabat Rasullullah Jilid 1 pdf

Sahabat Sahabat Rasullullah Jilid 1 pdf

Sahabat-Sahabat Rasullullah Jilid 1.pdf
book-icon-openmaktabaBook Title: Sahabat Sahabat Rasullullah Jilid 1
number-of-pages-icon-openmaktabaTotal Pages: 470
book-size-in-mbs-openmaktabaPDF Size: 6.32 Mb(s)
number-of-page-views-icon-openmaktabaBook Views:

 263 total views,  1 views today

used-language-icon-openmaktabaLanguage: Malay
reading-the book-icon-openmaktabaRead Online: Click to Read the Book Online
downloading-the book-icon-openmaktabaBook Download: PDF Direct Download Link
  Sahabat-Sahabat Rasullullah Jilid 1.pdf

To read more about the Sahabat Sahabat Rasullullah Jilid 1 Pdf bookClick the download button below to get it for free

Report broken link

Excerpts from the Book – Text format

Wahai manusia! BerEakwatah kepada Rabb•mu yang telah men- ciptakan kanzu dari diri yang satu (Adam), un Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak Bertakwalah kepada Allah yang dengan Nama•Nya kanzu “ling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesunggubnya Allah selalu menjaga dan mengawasimn. ” (QS. An-Nisaa•: 1) ” 0Tأ¤ng•orang yang Bertakaulab kama Allah dan ucapkanlah Perkataan yang ten-ar, niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa.dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul•Nya, maka sunggub, dia menang dengan kemenangan yang agung. (QS. Al-Ahzaab: 70-71) Sesungguhnya sebenar-benar adalah Kitabullah Ta’ala, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad r, seburuk-buruk adalah yang diada•adakan, setiap perkara yang diada-adakan Muqaddimah Syaikh yang Mulia Muhammad ‘A bdul Maqsh%d 19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *