Sunneti Anlamada Yontem
  • Kitap başlığı:
 Sunneti Anlamada Yontem
  • Yazar:
Hanifi AkinYusuf el-Karadavi
  • Kitap Sayısı
463
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:
  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

Sunneti Anlamada Yontem– Kitap örneği

Sünnetin İslâm’daki Yeri – Sünneti Anlamada Yöntem

Kur’an-Kerim, Muhammed (s.a.v) için çok önemli, harikulade ve büyük bir mucizedir. Hiçbir tarafından bâtıl bir şeyin giremediği ebediyen korunmuş bir kitaptır. Başından sonuna kadar

sabit oluşu konusunda icma edilmiş ilk kaynaktır. Bütün İslami kaynaklara ve orijinlere onunla delil getirilir, onlarla Kur’an’a delil getirilmez. Nebevî Sünnet ise Kur’an’a ikincil ve açıklayıcı bir kaynak olarak gelir. Nitekim Yüce Allah, Resûlüllah (s.a.v)’e, “insanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur’an’ı indirdik 355 buyurmaktadır. Bu nedenle de Resûlüllah (s.a.v), sözleriyle, davranışlarıyla ve takrirleriyle Kur’an’ı açıklamıştır.

Nebevi Sünner, Kur’an’ın ameli bir tefsiri ve İslâm’ın ise pratik bir tatbikidir. Dolayısıyla Nebî (s.a.v), tefsir edilmiş bir Kur’an ve yaşayan bir İslâm idi.

Müminlerin annesi Aişe (r.anha) da fikhi, ileri görüşlülüğü ve Resûlüllah (s.a.v)’le birlikte yaşaması münasebetiyle bu manayi anlayıp kendisine Resûlüllah (s.a.v)’in ahlâkı sorulduğunda net ve açık bir ifadeyle. “O’nun ahlâkı, Kur’an idi”[01] In Ahmed b. Hanbel. el-Müsned. VI. 54. 111; Müslim. Salatu’l-Musafirin 139 (746): Ebu Davud. Salatu’t-Tatavvu’ 26 (1342); Nesai, … Continue reading diye cevap vermiştir.

O halde her kim, özellikleriyle ve temel esaslarıyla İslam’ın ameli metodunu öğrenmek isterse, onu detaylı ve yaşanmış olarak kavli, ameli ve takrirî nebevi sünnetten öğrensin.

“Sünnet’ kelimesi, Arapça’da “yol” veya “metot” anlamına gelmektedir. Sünnet: Kur’an’ı açıklamada, İslam’ın hakikatlerini izah etmede ve ümmete öğretilmesinde “hikmet” kelimesiyle ifade edilmiştir. İşte bu nedenle Yüce Allah, Resûlü (s.a.v)’c, “Kitab” ve “Hikmet”‘i indirmiştir. Buna da, ümmetin oluşumunda İslam’ın önemli bölümleri içerisinde yer vermiştir.157

A. Kapsamlı Bir Metot – Sunneti Anlamada Yontem

Yüce Allah’ın “Bu Kitap’ı da sana, her şey için bir açıklama olarak indirdik”I buyurmasından dolayı, Kur’ani metot; sumullü ve kapsamlı bir metot olunca, “sünnetin metodu”da, Kur’an’ın metodu alanında hareket eder. Çünkü sünnetin metodu. Kur’an’ın metodunu açıklayıcı mahiyettedir.

İşte bu: kapsam, etkinlik ve nüfuz olarak insanın bütün hayatını “kapsaması” ile belirginleşen bir metoitur.

Kapsam ile; insanın doğumundan ölümüne kadar, hatta ceninlik merhalesinden ölümden sonrasına kadar bütün hayatını kapsayan zaman dilimini kastediyoruz.

READ  cagdas ekonomik problemlere islami yaklasimlar pdf

Sunneti Anlamada Yontem

Etkinlik ile de; evde, çarşıda, mescitte, yolda, işte, Allah ile olan ilişkide, kişinin kendisi, ailesi, diğer Müslümanlarla veya Müslüman olmayanlar, hatta insan, hayvan ve bitkiler ile olan ilişkilerde dahi kişinin…

Sunneti Anlamada Yontem” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

References / Footnotes

01 In Ahmed b. Hanbel. el-Müsned. VI. 54. 111; Müslim. Salatu’l-Musafirin 139 (746): Ebu Davud. Salatu’t-Tatavvu’ 26 (1342); Nesai, Kıyâmu’l-Leyl 2. 18. Bkz. Ibn Kesir, Kalem suresi tefsiri.