Skip to content
Home » TARİH-i TABERî CİLT 1 pdf

TARİH-i TABERî CİLT 1 pdf

İslam-Tarihi-İmam-Taberi-01.Cilt.pdf - 150.41 - 576
book-icon-openmaktabaKitap başlığı: TARİH-i TABERî CİLT 1
author-icon-openmaktabaYazar: İmam Taberi
number-of-pages-icon-openmaktabaSayfa Sayısı: 576
book-size-in-mbs-openmaktabaPDF Ağırlığı: 150.41 Mb(s)
number-of-page-views-icon-openmaktabaGörünümleri:

Loading

used-language-icon-openmaktabaDil: Türkçe
reading-the book-icon-openmaktabaÇevrimiçi Okuyun: Kitabı Çevrimiçi Okuyun
downloading-the book-icon-openmaktabaPDF Doğrudan: İndirme için tıklayın

TARİH-i TABERî CİLT 1

 

  • ابو جعفر محمد جرير الطبري
  • EBÛ CA’FER MUHAMMED BİN CERÎR’ÜT-TABERÎ
  • تاريخ طبري
  • TARİH-İ TABERÎ
  • Tercüme M. Faruk Gürtunca

ÖNSÖZ

Bu Taberi Tarihi’ni Türkçeye Çeviren Kimdir?

İslâm Tarihi’nin büyük eserlerinden olan Tarih-i Taberi hicri üçüncü asırda Arap dili ile yazılmıştır. Yazarı, Taberistan’ın Amül şehrinde 224 hicri yılında doğan ve 310 yılında Bağdat’ta ölen Ebû Câfer Muhammed bin Cerir et-Taberi Hazretleri’dir. Kendisi zamanın ünlü tarihçilerindendi.

Tefsir, Hadis, Fıkıh ve başka ilim ve fen sahalarında büyük fikir sahibi olup zamanın önde gelenlerinden sayılmıştı. Ebû İshak-1 Şirâzî de, fıkıh hakkında yazdığı bir kitapta müctehitler arasında saymıştır. Meşhur Ebû Bekr-i Harizmî ablasının oğluydu.

Ebû Câfer Muhammed’in ilimlerle ilgili kitapları olup, en meşhuru dünyanın yaradılışından kendi zamanına kadar olan hadiseleri ihtiva eden elinizdeki bu tarih kitabıdır. Ayrıca büyük bir de tefsiri vardır. Bu Tarih-i Taberi’nin eski kütüphanelerimizde ve konaklarımızda yazma nüshaları pek çoktu. İki defa da, 1292 ve 1327 hicri yıllarında eski harflerle basılmıştır.

Kitabı, Türkçeye Tercüme Eden Hüsameddin Çelebi Kimdir?

Bu yolda bize ışık veren, Topkapı Sarayı müzesi kütüphanesinin Türkçe yazma kataloğudur. 471 sıra numarası ve E.H. Kitaplığı’nın 1391 sırasında kayıtlı Tercüme Taberi bilgisinde şunlar yazılıdır:

Sizlere takdim etmekte olduğumuz bu eser, meşhur tarihçi Ebu Câ’fer Muhammed b. Cerir et-Taberi’nin Tarihi’nin Hüsameddin Çe- lebi tarafından 710 hicri (1310-1311 miladi) tarihinde yapılan Türkçe tercümesidir.

Kataloğu hazırlayan Fehmi Ertem Karatay’ın açıklaması ile Taberi tarihini Türkçe’ye çeviren eskilerin dediği gibi- kendini gizlemiş değildir. Ama bu Hüsameddin Hangi Hüsameddin’dir. Bizim kanaati- mıza göre Sultan Osman’ın Osmanlı Devleti’ni kurduğu 699-700 tari- hinden 10 sene sonra Türk dili bu kadar sade Türkçe değildi ve Taberi çevirisindeki kadar işlenmiş ve sadeleştirilmiş bir Türkçe’ye sahip olmamıştı. O halde kimdi bu Hüsameddin Çelebi?

Topkapı Sarayı Kütüphanesi’ndeki Tarih-i Taberi Tercümeleri

Topkapı Müzesi Kütüphanesi’nde Hüsameddin Çelebi tarafından yapılan tercümede iki yazma nüsha vardır. Müze kataloğunda bu iki kitap hakkında 471 ve 472 sıra numarasında şu bilgiler verilmektedir:

Kitaptan bilgisayar çekimi

İslam-Tarihi-İmam-Taberi-01.Cilt.pdf, 576-Sayfa

 

Tarih I Taberi Cilt 1 Pdf Kitabı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz olarak edinmek için aşağıdaki indir düğmesini tıklayın

 

Report broken link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *