Skip to content
Home » Te’vilatü’l Kur’an Tercümesi pdf indirin

Te’vilatü’l Kur’an Tercümesi pdf indirin

TE'VILATÜ'L KUR'AN TERCÜMESI
  • Kitap başlığı:
 Tevilatul Kuran Tercumesi
  • Yazar:
Ebu Mansur el-Matüridi
  • Kitap Sayısı
7958
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:

Loading

  • PDF Doğrudan  
PDF Link
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

Te’vilatü’l Kur’an Tercümesi -Ebu Mansur el-Matüridi – Ensar Neşriyat – “Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla”

TE’VİLATÜ’L KUR’AN TERCÜMESİ -EBU MANSUR EL-MATÜRİDİ

SUNUŞ

İmam Ebu Mansur el-Matüridi’ye ait Te’vilatü’l-Kuran adlı tefsirin, 2005 yılında başlayıp 201 1 ‘de sona eren ilmi neşrinin ilk yıllarından itibaren kitabın Türkçe’ye tercüme edilmesine yönelik talepler başlamıştı.

Bu isteklerin etki­siyle olmalıdır ki bir süre sonra tercüme denemesine başlamış ve Fatiha ile Bakara surelerini bitirmiştim. Ancak diğer çalışmalarımın yanı sıra edisyon kritiğin ilmi kontrolü sebebiyle tercümeye devam edememiştim.

Ebu Mansur el-Matüridi (ö. M. 944), Ehl-i sünnet kelamı ile dirayet tefsi­rinin kurucusu ve Hanefi fıkhının geliştiricisidir.

Onun kelama dair Kitabu’t­Tevhid adlı eserinin, eski öğrencilerimden Muhammed Aruçi ile (Allah rahmet eylesin) ilmi neşrini yapmış, aynı zamanda tarafımdan Türkçeye de çevrilmişti (İSAM Yayınları, Ankara 2002-2003).

Bu gelişmeler Te’vilat’ın tercüme edil­mesini adeta zaruret haline getirmişti. Bunun gerçekleştirilmesi için tercüme elemanlarının yanı sıra mali imkana da ihtiyaç duyulmuştu.

Te’vilatu’l-Kuran da Kitabu’t-Tevhid gibi anlaşılması zor bir metindir. Bu sebeple ciltlerin ilmi tahkikini yapan arkadaşlardan durumu müsait olanların bu çalışmaya katılması gerekiyordu.

 Mali imkana gelince, şahsen ben Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ile bu vakfa bağlı İslam Araştırmaları Merkezi yöneticilerine başvurdumsa da netice alamadım.

Nihayet eski öğren­cilerimden, Ümraniye Belediyesi değerli başkanı Hasan Can’a yaptığım teklifi tereddütsüz kabul etmiştir. Kendisine teşekkür eder, başarılarının artarak de­vam etmesini dilerim.

Te’vilatu’l-Kuran değişik mütercimler tarafından tercüme edildiği için üs­lup ve şekil birliğini sağlamak amacıyla şöyle bir usulün takip edilmesi karar­laştırılmıştır:

Ayetlerin tercümesi Prof. Hayreddin Karaman ve arkadaşlarının Kuran Yolu Meali adlı eserden alınacaktır. Tefsir sırasında ayetin tekrarlanan kısımla­rı da bu mealden nakledilecektir. Ancak ayet-i kerimenin orjinali ve tercümesi konulduktan sonra, tefsirdeki ayet metni tam ise tercüme bir daha yazılmaya­caktır.

İlk geçtiği yerde ayetlerin metinleri, sonra mealleri verilecektir. Tefsiri ya­pılan ayet meilleri koyu olarak yazılacaktır.

Tercüme aslına sadık olacak, müellifin anlatım sırası ve düzeni bozulma­yacaktır. Türkçe ifadeye önem gösterilecek, imkan nispetinde tercüme hissi de verilmeyecektir. Metni anlamak isteyen bir araştırmacı tercümeden yararlan­mak istediği takdirde, tercüme bu fonksiyonu yerine getirebilmelidir.

İfadede genel kural olarak parantez kullanılmayacak, ancak metnin anlaşılmasını sağ­lamak amacıyla bazen kelimeler ilave edilebilecektir.

Te’vilat’taki paragrafların başında yer alan kısmı tercüme edil­meyecektir.

Te’vilat’ın zor şartlarda gerçekleşen Arapça ilmi neşri sırasında ”Allahım! Bu kitabın ilini neşri ve tercümesini görmeyi lütuf ve kereminle bana nasip et!” şeklindeki duamı şimdi de tekrar etmekteyim.

Tevilatul Kuran Tercumesi” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

or

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et

1 thought on “Te’vilatü’l Kur’an Tercümesi pdf indirin”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *