Uzun Gunlerde Oruc
  • Kitap başlığı:
 Uzun Gunlerde Oruc
  • Yazar:
Musa Carullah Bigiyef
  • Kitap Sayısı
276
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:
  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

Uzun Gunlerde Oruc – Kitap örneği

UZUN GÜNLERDE ORUÇ

Dilde, Fikirde, İşde Birlik şiarıyle Türk-Müslüman dünyasının kalkınıp kuvvetlenmesine katkıda bulunabilecek gerçek dini, asri alimlerin yetiştirilmelerini bütün kalbiyle istemiş, inancı ve ameliyle de daima bu yönü desteklemiş olan büyük insan Kırımlı İsmail Gaspıralı’nın aziz ruhuna.

“Finlandiya Cemaat İslamiyesin” tarafından uzun zaman muhafaza edilip Cemaat Başkanı sayın Osman ALI Beyin Ankara’ya “Kazan Kültür ve Yardımlaşma Derneği”ne göndermek lütfunda bulunduğu Musa Carullah Bigi’ye ait kitaplardan üzün Günlerde Oruç, sayın Ahmet Veli MENGER Beyefendinin himmetleriyle merhumun 100. doğum yılı münasebetiyle bastırılmıştır.

MUSA CARULLAH BİGİ

”Benim geni, hürriyetim, dine samimi ve pek derin hörmet esaslarına dayanır.”1 diyen Musa Carullah, mütevazi hayatın da herkese karşı nezaketli, alçak gönüllü davranan; aile efradının iyi geçinmesini hararetle arzulamasına karşılık kendisi için konfor aramayıp bir lokmacıkla kanaat etmiş olan keskin zekalı, asri düşünceli, değerli bir müctehit, Kazanlı bir Türk-Müslüman filozofudur.

Hayatında büyük sevgisi, kitap toplamak, topladığım okumak ve düşünmekten ibaret olmuştur. Merhum son hayatına kadar aile­ sine içten bağlı kalmış hakikatli bir koca, çocuklarına karşı şefkali, örnek bir baba idi.

Sosyal hayatta içinde yaşadığı geniş çevreyi bir inceleyici ve araştırmacı gözüyle görmüş, her zaman takımla gezmiş, Rusya’da. Şapka ile dolaşmış, hatta öğrenci iken Petrogad camiinde mukabeleyi de başında şapka olduğu halde okumuş, mülteci hayatında ise kurşuni astragan Tatar börkünü, kalpağını nadiren başından çıkarmıştır. Çünkü o, Müslüman olmak için kıyafete gerek olmadığına iç­ ten inanan asil bir Türk, imanı sağlam, ameli bol hakiki, iyi bir müslümandı.

Musa Carullah, kabına sığmayan, asri dünyasında milleti ve İslamiyet için etrafında arzuladığı muhiti ve seviyeyi göremeyen, tek duramayan, cemiyet içinde faydalı ve sürekli bir hareket sağlamak isteyen, daima bir yenilik yaratmaya özenen bir inkılapçı, kaynayan bir kazan, ateşli bir karakterdi.

Merhum en düşkün zamanlarında bile inandığı sözleri, terbiye dairesinde ve çekinmeden muhatabına söyleyebilen bir zat ı muhteremdi. İnkılap peşinde idi. Fakat onun inkılapçılığı, şümullü ve hakiki İslam çerçevesine mahsurdu. Onun kanaatinde hakiki İslamiyet, asrımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar geniş, her soruyu cevaplandırabilecek kadar esnek ve şümullüdür. Bunu idrak edebilmek için de İslamiyet’i derinlemesine alarmının gerektiğini ileri sürerdi.

Uzun Gunlerde Oruc

Ne yazık ki 75 yıllık ömrünün 68 yılından fazlasını, öğrenmek­ le, okumakla, İslamiyet’e ve Türklüğe faydalı işler düşünmek ve yapmakla ve milleti hazırlamakla geçiren bu mübarek alim insan, Türk topraklarından uzaklarda garib olarak ve özendiği inkılabın seme…

Uzun Gunlerde Oruc” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites