Skip to content
Home » Namazların Birleştirilmesi – pdf indirin

Namazların Birleştirilmesi – pdf indirin

Namazlarin Birlestirilmes
  • Kitap başlığı:
 Namazlarin Birlestirilmes
  • Yazar:
M . HAYRİ KIRBAŞOĞLU
  • Kitap Sayısı
194
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:

Loading

  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

Namazlarin Birlestirilmes – Kitap örneği

Namazların Birleştirilmesi

Elinizdeki kitap, herhangi bir mezhebin, tarih boyunca oluşmuş olan görüşlerini nihai hüküm gibi algılayıp onların değişmezliğini kabul etmenin son derece hatalı bir tutum olduğunu göstermektedir. Ancak, bu hükümlerin değişmez olduğu açıkça söylenmemesine rağmen, fiiliyatta ise durum bundan ibarettir.

Hanefi mezhebinin ilk imamları olan, Ebü Hanıfe ve ashabı, namazların cem’i ile ilgili hadisleri, kendilerince haklı gördükleri çeşitli gerekçe ve tevillerle uygulama mevkiine koymamışlar; cem’i, sadece, Arafat ve Muzdelife’ye hasretmişlerdir.

Ne yazık ki, daha sonra gelen bütün Hanefi uleması, bu görüşü sadece tekrarlamakla yetinmiş, ilk imamların gerekçe ve tevillerini sorgulama cihetine gidememişlerdir. İmam-, Azam Ebü Hanıfe’nin fıkıh anlayışına bağlılık; onun görüşlerini tekrarlamakla değil , bilakis onun metodunu, yöntem ini, hepsinden önemlisi Allah ve Rasulü dışında herkesin görüşlerinin sorgulanabileceğini açıkça ilan eden, onun eleştirel zihniyetini ve düşünce dinamizmini benimsemekle olabilir.

Elinizdeki kitap işte bu konuda bizleri, zihniyet değişikliğine davet ederek dinamik ve eleştirel bir hadis-fıkıh anlayışına çağırmaktadır.

SUNUŞ

Sizlere sunulan bu eser, aslında doktora semineri olarak yapılmış bir çalışmadır. Namazların birleştirilerek kılınabileceğini ilk olarak 1970’li yıllarda fakültemizde talebe iken, bir vaiz efendinin vaazında duymuştum. O zamanlar -memleketim olan- Manisa’da vaizlik yapan değerli insan Ömer Temizel bir vaazında, bilhassa yolculuk esnasında Şafii mezhebini taklid ederek bizim de öğle ile ikindi­ yi yine aynı şekilde akşam ile yatsıyı cemederek birarada kılabileceğimizi söylemişti. Sık sık Ankara ile Manisa· arasında seyahat eden ve namaz konusunda zaman zaman bazı sıkıntılarla karşılaşan bir talebe olarak o zaman bu konu benim epey ilgimi çekmişti. Tabii muhterem Ömer Temizel hocaefendi bu vaazı üzerine bizim katı muhafazakâr kesimlerce -herhalde başka bir mezhebin taklid edilmesini önerdiği için olsa gerek- “Vahhabi” olmakla damgalanmaya

·çalışıldı, ama ben de dahil onu sevenler bu haksız ve çirkin ithama karşı çıkmakta tereddüt etmedik.

Velhasıl talebelik yıllarında zihnimi işgal eden bu konuyu, daha sonra Allah nasip edip de doktora yapmaya başlayınca, bir doktora semineri olarak incelemeyi arzu ettim ve sonuçta, bu çalışma ortaya çıktı. Daha sonra bu çalışmada vardığım sonuçları, 1982 yılında İstanbul’da yapılan II. İslam ilimleri Kongresi’nde bir tebliğ olarak sundum ve Prof. Dr. Ziya Kavakçı ve Prof. Dr. Hayreddin Karaman başta olmak üzere, bilhassa fıkıhçı hocalarımız tarafından takdirle karşılandım. Bu surette varılan sonuçları bir anlamda test etmiş de oldum.

Namazlarin Birlestirilmes

Ancak bununla da yetinmeyerek Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyelerinin de görüşlerini almak istedim.

O zaman kurul bugünkü statü ve yapıda olmayıp birkaç üyeden ibaretti ve ben sanıyorum şimdi de bu kurulun üyesi olan İrfan Yücel hocacınıza görüşmüştüm O da varılan sonuçlara bir itirazı olmadığını ifade etmişti. Vardığım sonuçların sağlıklı olduğunu bu şekilde, birkaç testten de geçirince, bu çalışmanın yayımlanasında yarar olabileceğini düşündüm.

Zira başta kendim ve aile fertlerim olmak üzere birçok Müslümanın namazları vaktinde kılma konusunda zaman zaman birtakım sıkıntılarla karşılaştıklarını ya bizzat yaşıyor ve görüyor ya da duyuyordum. Öte yandan bu semineri bitirdiğim…

Kitap “Namazlarin Birlestirilmes” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *